El Llamp Inici
Cerca al fons editorial
Adquisició de llibres
Contacte

imatge Col·lecció La Rella

Joventut, llengua, comunicació
els estudiants de Catalunya davant els mitjans de

Santiago Cucurella - Domènec Iborra

Interessats per aquest aspecte de la sociolingüística, Cucurella i Iborra, a trevés d'un extens i ben elaborat treball de camp entre els joves estudiants de Catalunya, les futures classes dirigents de país, s'endinsen en els hàbits i actituds d'aquests segment de la població, i també de les seves famílies, en el camp dels mitjans de comunicació, parant especial esment en la qüestió lingüística. Els resultats de l'estudi són francament encoratjadors i inviten a una política decidida de recatalanització.

160 pàgines - 151 gràfics

OK